Κυριακή, 15 Ιουνίου 2008

Ημερολόγιο Γέφυρας.....(230)

Πέρασε σχεδόν ακόμη μια μέρα, στο πέλαγος, ταξιδεύοντας προς
τα ανατολικά, στα τροπικά.
Το βράδυ μόνο απομένει, ακόμη, για να συμπληρωθεί η μέρα η σημερινή
Ο χρωματισμός του πλωριού καταστρώματος τέλειωσε
Πολύ λίγο έμεινε ακόμη για να το βάψουμε όλο το πλωριό κομμάτι του
καραβιού μέχρι μπροστά από τον καθρέφτη της γέφυρας του πλοίου.
Ο καπετάνιος με τον υποπλοίαρχο, ακουμπισμένοι στην κουπαστή, στο
αριστερό φτερό της γέφυρας, βλέπουν το βαμμένο κομμάτι της πλώρης.
Τα πρόσωπά τους, δεν φαίνονται δυσαρεστημένα, από όσο μπορώ να δω.
Έγινε καλή δουλειά, καπετάν Γιώργη
Λέει ο καπετάνιος στον υποπλοίαρχο
Ναι καπετάνιε, τα παιδιά έκαναν καλή δουλειά
Έγινε και καλή προετοιμασία πριν γίνει ο γενικός χρωματισμός
Ο ήλιος έδυσε πίσω από την γραμμή του ορίζοντα
Είναι έτοιμος να ανατείλει στο άλλο ημισφαίριο, το δυτικό
Σε λίγο θα πάρουμε, με τον υποπλοίαρχο, τα αστέρια, για το βραδινό
στίγμα με την τομή των αστεριών.
Ο καπετάν Γιώργης κρατά στο χέρι του τον εξάντα για το κατέβασμα των
αστεριών στον ορίζοντα της θάλασσας και εγώ είμαι στο χρονόμετρο του
πλοίου για να καταγράψω την ώρα της παρατήρησης του κάθε αστεριού που
χρειάζεται στον υπολογισμό των αστεριών για το στίγμα του πλοίου.
Περιμένω το έτοιμος του υποπλοίαρχου και το Τοπ.
Ο καπετάνιος είναι αυτή την ώρα στη γέφυρα και παρακολουθεί όλη την
διαδικασία της εργασίας αυτής, που είναι η πιο σημαντική για την
πορεία του πλοίου.
Η παρατήρηση των αστεριών έγινε λίγο μετά την δύση του ήλιου, για να
μπορεί ο παρατηρητής, ο υποπλοίαρχος, να βλέπει τον ορίζοντα καθαρά.
Ο καπετάνιος δεν έχει συμμετοχή
Αλλά βρίσκεται στη γέφυρα αυτή την στιγμή και περιμένει να τελειώσει
ο υπολογισμός των αστεριών και άμα χρειαστεί να κάνει διόρθωση της
πορείας του καραβιού.

Συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: