Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Ημερολόγιο Γέφυρας.....(147) περίοδος δεύτερη

Η μηχανή της λάντζας είναι σε λειτουργία για να βρίσκεται σε ετοιμό-
τητα αναχώρησης ανά πάσα στιγμή.
Η λάντζα περιμένει ακριβώς την ώρα για την αναχώρηση για το πλοίο
μην τυχόν έρχονται κάποιοι από τα πληρώματα των πλοίων που εξυπηρετεί
η λάντζα και χάσουν την λάντζα και μείνουν έξω.
Πριν θα περάσουμε και από δυο άλλα πλοία που εξυπηρετεί η ίδια λάντζα
και μετά θα πάμε στο πλοίο το δικό μας, είναι το τελευταίο στη σειρά
μας λέει ο Νικόλας που τα ξέρει τα δρομολόγια καλά από τις προηγούμε-
νες φορές που έχει έρθει.
Έτσι και έγινε και στις 6.30 φτάσαμε στο πλοίο μας και έγινε η επιβί-
βαση από την σκάλα του πιλότου που είναι τοποθετημένη, στη μέση, στην
αριστερή πλευρά του πλοίου. Στην κορυφή της σκάλας μας περίμενε
ο ναύτης της 4-8 βάρδιας ο Σωτήρης που μόλις ανεβήκαμε ειδοποίησε
στην γέφυρα τον αξιωματικό βάρδιας για να τον ενημερώσει για την
άφιξη της λάντζας και την επιβίβαση του πληρώματος.
Ο καπτάν Βασίλης έγραψε στο Ημερολόγιο Γέφυρας, άφιξη λάντζας με
πλήρωμα εξόδου.
Η ημέρα άρχισε με τον πρωινό καφέ μετά την αλλαγή ενδυμασίας από τα
ρούχα της εξόδου και ρίχνοντας λίγο νερό στα πρόσωπά μας για να
ξυπνήσουμε μετά το ξενύχτι της εξόδου.
Το πλήρωμα του πλοίου δεν ξύπνησε ακόμα, εκτός από τις βάρδιες και το
βοηθητικό προσωπικό. Πρώτοι στο καπνιστήριο έκαναν την εμφάνισή τους
ο Β' μηχανικός, ο μαστρό Λευτέρης και ο Ηλεκτρολόγος, ο Γιώργης.
Ο καφές τους είναι έτοιμος και τους περιμένει και μετά την καλημέρα
πρώτη γουλιά καφέ και άναμμα του τσιγάρου για να πάρει μπρος η μέρα.
Πως ήταν έξω Μήτσο με ρωτάει ο Ηλεκτρολόγος
Μια χαρά ήταν μάστορα, καλά περάσαμε, τόσο στη βόλτα στην πόλη, όσο
και στην μπάρα του Ηλία

Συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: