Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009

Ημερολόγιο Γέφυρας.....(54) περίοδος δεύτερη

Μόλις πριν τον καφέ των 10 τέλειωσε η φόρτωση και η μέτρηση του φορ-
τίου στις δεξαμενές του πλοίου από τον υποπλοίαρχο και τους επιθεω-
ρητές της φόρτωσης του φορτίου.
Στον καφέ των 10 είναι σήμερα όλοι για καφέ εκτός από τις βάρδιες,
τον υποπλοίαρχο που κάνει τον υπολογισμό του φορτίου στο γραφείο του
με τους επιθεωρητές του φορτίου και τον καπετάνιο που πίνει τον καφέ
του στο γραφείο του περιμένοντας να τελειώσει ο υπολογισμός του φορ-
τίου και εν συνεχεία να γίνει η υπογραφή και η παραλαβή των φορτωτι-
κών εγγράφων και να πάρει το πλοίο απόπλου από τις τοπικές αρχές για
αναχώρηση.
Μετά το πέρας του καφέ των 10 συνεχίζεται η ετοιμασία του πλοίου για
την αναχώρηση.
Ολοστρόμος με τους ναύτες και τα τζόβενα ετοιμάζουν το κατάστρωμα
για το λύσιμο του πλοίου και τον απόπλου.
Οι ανθυποπλοίαρχοι και οι δυο είναι σε ετοιμότητα
Ο καπετάν Βασίλης ετοιμάζει την γέφυρα για αναχώρηση και ο καπετάν
Σπύρος είναι μαζί με τον υποπλοίαρχο και κάνουν τον υπολογισμό του
φορτίου μαζί με τους επιθεωρητές.
Ο μπόμαν, ο Μήτσος, ασφαλίζει τις δεξαμενές του φορτίου για να ταξι-
δέψει το πλοίο με ασφάλεια και σφραγίζει τις παροχές των γραμμών του
φορτίου στην μέση του πλοίου.
Ο καπετάν Βασίλης γράφει στο ημερολόγιο της γέφυρας πέρας υπολογισμού
φορτίου, πλοίο έτοιμο για αναχώρηση.
Το πλήρωμα του καραβιού, κουβέρτας και μηχανής, είναι σε ετοιμότητα
αναχώρησης.
Πιλότος και ρυμουλκά έρχονται σε λίγη ώρα για το λύσιμο των κάβων και
τον απόπλου του πλοίου.
Άφιξη πιλότου και δυο ρυμουλκών γράφει στο ημερολόγιο γέφυρας ο καπε-
τάν Βασίλης, επιβίβαση πιλότου, αποβίβαση τοπικών αρχών.
Μας εδόθει απόπλους και ο λοστρόμος με τους ναύτες παίρνουν επάνω στο
κατάστρωμα την σκάλα του πλοίου για να αρχίσει το λύσιμο των κάβων.
Πέρας απόδεσης του πλοίου γράφει στο ημερολόγιο γέφυρας ο καπετάν
Βασίλης, αποβίβαση πιλότου και απόδεση ρυμουλκών.
Πρόσω ολοταχώς λέει ο καπετάνιος
Και το ταξίδι μας μετά την φόρτωση αρχίζει με προρισμό την Ιαπωνία
μέσω του καναλιού του Σουέζ.
Προορισμός του πλοίου για εκφόρτωση το λιμάνι της Γιοκοχάμας
Έτσι γράφει στο ημερολόγιο γέφυρας ο καπετάν Βασίλης
Και το ταξίδι μας ξεκινά στη Μαύρη θάλασσα με κρύο και συννεφιά.....

Συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: