Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Ημερολόγιο Γέφυρας.....(67) περίοδος δεύτερη

Μετά το φαγητό το βραδινό, μόλις τέλειωσα το μάζεμα της τραπεζαρίας
και πήγα τον απογευματινό καφέ των 6 στον καπτάν Γρηγόρη, στη γέφυρα
πήγα στην πρύμη, στην καμπίνα μου, έριξα λίγο νερό στο πρόσωπό μου,
έκανα σκάντζα στα ρούχα μου και ανέβηκα στο καπνιστήριο του πληρώμα-
τος για καφέ, τσιγάρο και βραδινή συζήτηση, κουβέντα βραδινή.
Βραδινό κουσκούσι, το λέει ο Νικόλας, αυτό το βραδινό Κυριακάτικο
μάζεμα του πληρώματος στο καπνιστήριο, όπως γίνεται και κάθε βράδυ
εν πλω. Απαρτία σήμερα, γιατί είναι και βράδυ Κυριακής, που δεν είχε
σήμερα δουλειά γιατί η Κυριακή θεωρείται αργία για τους εργαζόμενους
την ημέρα, κουβέρτας και μηχανής.
Μόνο οι βάρδιες συνεχίζουν να είναι στα πόστα τους για την λειτουρ-
γία του πλοίου και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, επί 24ωρου βάσεως.
Τάβλι, πρέφα, ξερή και κούπες μαζί με συζήτηση, μεγαλόφωνα πολλές
φορές στο καπνιστήριο του πληρώματος και σήμερα το βράδυ εν πλω και
η βραδιά συνεχίζεται μαζί με το ταξίδι μας στη θάλασσα του Μαρμαρά.
Ήπια τον καφέ μου ανάμεσα σε καπνούς αμερικάνικων τσιγάρων, σχολιά-
σαμε την σημερινή ημέρα την Κυριακάτικη, εμείς η παρέα των πιο νεα-
ρων του πληρώματος και με τον Σωτήρη τον ναύτη της βάρδιας, φύγαμε
και πήγαμε στη γέφυρα για την συνέχεια της βάρδιας του Σωτήρη και
την δική μου βραδινή εκπαίδευση.
Ο καιρός είναι καλός και σχεδόν ξάστερος, μόνο που κάνει κρύο αρκετό
και έχει αέρα δυνατό που έρχεται από κατά πριμα σχεδόν, από τον Βορά
Στην γέφυρα είναι ο καπτάν Γρηγόρης και ο καπετάνιος που συζητούν τα
του ταξιδιού και παρακολουθούν την κίνηση των πλοίων που είναι αυτή
την ώρα αρκετή. Το ραντάρ είναι σε λειτουργία και το τιμόνι στο χέρι
ο καπτάν Γρηγόρης κάθε 15 λεπτά παίρνει στίγμα με το ραντάρ, από τις
ακτές της Τούρκικες που είναι κοντά και το βάζει στον χάρτη της περι-
οχής διορθώνοντας αν χρειάζεται την πορεία του πλοίου και το ταξίδι
συνεχίζεται στη θάλασσα του Μαρμαρά και τα Τουρκικά νερά.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα θα μπούμε στο βόρειο Αιγαίο, Μήτσο, μου λέει
ο καπτάν Γρηγόρης την ώρα που βάζουμε το τελευταίο στίγμα της βάρ-
διας στον χάρτη και το ταξίδι μας θα συνεχιστεί ανάμεσα στα νησιά τα
Ελληνικά για 24 τουλάχιστον ώρες.

Συνεχίζεται.....