Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009

Ημερολόγιο Γέφυρας.....(56) περίοδος δεύτερη

Πέντε η ώρα και σκοτάδι
Τα φώτα της πορείας είναι αναμμένα μόνο, εξωτερικά στο πλοίο, για να
φαίνονται μέσα στο σκοτάδι ευδιάκριτα για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊ
ας και στο κατάστρωμα της πρύμης είναι αναμμένα μόνο τα φώτα τα πρυμ
νιά. Τα φινιστρίνια και στα δυο κομοδέσια είναι καλυμμένα με τις
κουρτίνες για να μην φαίνονται τα φώτα προς τα έξω εμποδίζοντας την
ασφάλεια της ναυσιπλοϊας.
Το ραντάρ είναι σε λειτουργία από νωρίς γιατί είχε και εξακολουθεί
να έχει αρκετή κίνηση από πλοία.
Η κυκλοφορία στο κατάστρωμα, αν χρειαστεί να βγει κάποιος, γίνεται
με τον φακό στο χέρι για ασφάλεια.
Ο καιρός συνεχίζει να είναι φορτσάδος και στη δεξιά μας μάσκα
Το σκαμπανέβασμα του πλοίου είναι αργό, γιατί είμαστε φορτωμένοι,
αλλά αρμονικό. Τα κύματα ανεβαίνουν από δεξιά στο κατάστρωμα και
βρέχουν όλο το κατάστρωμα το πλωριό, καλύπτοντας πολλές φορές ολόκ-
ληρη την πλώρη του καραβιού και πέφτουν στη θάλασσα από αριστερά.
Ο καπετάνιος είναι στη γέφυρα μαζί με τον καπτάν Βασίλη και παρακο-
λουθεί την συμπεριφορά του πλοίου στο ταξίδι του μέσα στη κακοκαιρία
και την θαλασσοταραχή και αν χρειαστεί κάνει κάποια διόρθωση στην
πορεία του πλοίου.
Το τιμόνι είναι στο χέρι και οι βάρδιες των ναυτών διπλές
Μόλις τέλειωσα και τακτοποίησα την τραπεζαρία και το καπνιστήριο των
αξιωματικών, πετάχτηκα στα γρήγορα μέχρι την πρύμη, πήγα στην καμπί-
να μου και άλλαξα ενδυμασία και να με τώρα στη γέφυρα για βάρδια και
μάθημα βραδινό κοντά στον καπτάν Βασίλη για ναυτιλία και ασφάλεια
της ναυσιπλοϊας

Συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: