Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Ημερολόγιο Γέφυρας.....(22) περίοδος δεύτερη

Στον καφέ των τρεις σήμερα δεν έχει πολύ κίνηση, μόνο ο μαρκόνης
ήρθε για καφέ μαζί με τον καπετάν Βασίλη που θα πάει μετά τον καφέ
να υποδεχθεί τον πιλότο και να τον συνοδεύσει στη γέφυρα.
Οι άλλοι αξιωματικοί έχουν βάρδιες αυτή την ώρα και είναι σε ετοιμό-
τητα γιατί σε λίγο θα έρθει ο πιλότος και ο καθένας πρέπει να είναι
στη θέση του. Κοντεύουμε στη γέφυρα Μήτσο, μου λέει ο μαρκόνης
Ναι μαρκόνη, πριν λίγο που ήμουν έξω την είδα, είναι σχεδόν ακριβώς
στην πλώρη μας και όπου νάνε έρχεται ο πιλότος.
Η σκάλα του πιλότου είναι από δεξιά και είναι σε ετοιμότητα ο ναύτης
της βάρδιας μαζί με τον λοστρόμο.
Ο καπετάν Βασίλης μόλις τέλειωσε τον καφέ του σηκώθηκε για να πάει να
υποδεχθεί τον πιλότο και να τον συνοδεύσει στη γέφυρα που τον περιμέ-
νει ο καπετάνιος για την πλοήγηση στο στενό του Βοσπόρου.
Εγώ με τον Αλέκο το καμαροτάκι στεκόμαστε ακουμπισμένοι στα ρέλια του
κομοδέσιου της μέσης από πρίμα και βλέπουμε την κίνηση την άφιξη
της πιλοτίνας και την επιβίβαση του πλοηγού.
Αυτή την ώρα η κίνηση από πλοία και κάθε είδους πλεούμενα είναι αρκετά
αυξημένη. Το πέρασμα εδώ πάντα έχει κίνηση και προς και από την Μαύρη
θάλασσα και από τις δυο ακτές της Τουρκίας που τις ενώνει η γέφυρα.
Δεξιά μας φαίνεται η Αγία Σοφία, καθαρά, μέσα στο σούρουπο της μέρας
Σε λίγο θα νυχτώσει, άρχισε να σουρουπώνει, χειμώνας είναι και νωρίς
νυχτώνει. Τα φώτα της πορείας του πλοίου είναι ανοιχτά για την ασφά-
λεια της ναυσιπλοϊας.
Ταξιδεύουμε σύμφωνα με τον κανονισμό με αναμμένα τα φώτα του πιλότου
Η Κωνσταντινούπολη είναι φωταγωγημένη και η γέφυρα που σε λίγο θα
περάσουμε, η κίνηση από πλοία είναι αρκετή
Η ώρα πήγε 5, η ώρα του βραδινού φαγητού
Πριν λίγο περάσαμε την γέφυρα και μπήκαμε στο στενό του Βοσπόρου
Όπου νάνε θα έρθουν για φαγητό όλοι οι αξιωματικοί, κουβέρτας και
μηχανής, που δεν έχουν βάρδιες.
Οι βάρδιες έφαγαν λίγη ώρα πιο πριν
Ο ηλεκτρολόγος με τον τρίτο ήρθαν πρώτοι για φαγητό και ο καπετάν
Σπύρος, ο μαρκόνης με τον υποπλοίαρχο έφαγαν πιο νωρίς και πήγαν στη
γέφυρα για να είναι σε ετοιμότητα.
Ο καπετάνιος με τον πιλότο τρώνε στη γέφυρα την ώρα της πλοήγησης
πριν λίγο τους πήγε φαγητό ο καμαρότος.
Ο Α' μηχανικός και ο Β' μηχανικός μόλις ήρθαν και αυτοί για φαγητό
να φάνε στα γρήγορα για να πάνε στο μηχανοστάσιο να είναι σε ετοιμό-
τητα στις κινήσεις της μηχανής που χρειάζονται στην πλοήγηση.
Το ταξίδι συνεχίζεται στο στενό του Βοσπόρου

Συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: