Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Ημερολόγιο Γέφυρας.....(4) περίοδος δεύτερη

Στην πρύμη του πλοίου βρίσκονται το μηχανοστάσιο και οι μηχανές που
δίνουν την κίνηση μέσω του άξονα στην προπέλα για να κινείτε το
πλοίο, οι ηλεκτρομηχανές και όλα τα μηχανήματα που χρειάζονται για
την λειτουργία του πλοίου, αυτής της μικρής πολιτείας που ταξιδεύει
στα πελάγη και στους Ωκεανούς.
Το μηχανοστάσιο, μαζί με τις διάφορες δεξαμενές, δεξιά και αριστερά
καταλαμβάνει όλη την έκταση του πρυμνιού μέρους του πλοίου.
Πάνω από το μηχανοστάσιο βρίσκεται το πάτωμα που είναι τα δωμάτια
του κατώτερου πληρώματος.
Στην δεξιά μεριά είναι τα δωμάτια του πληρώματος του καταστρώματος
Στην αριστερή μεριά είναι τα δωμάτια του πληρώματος της μηχανής και
στην πρύμη τα δωμάτια του βοηθητικού προσωπικού και οι αποθήκες
μαζί με τα ψυγεία των τροφίμων.
Στο πιο πάνω πάτωμα, στο κατάστρωμα τις πρύμης, βρίσκονται η τρα-
πεζαρία το καπνιστήριο του πληρώματος, τα δωμάτια των αξιωματικών της
μηχανής και τα δωμάτια των υπαξιωματικών καταστρώματος και μηχανής.
Όπως επίσης και στο πρυμνιό μέρος το μαγειρείο του πλοίου.
Από πάνω, δεξιά και αριστερά βρίσκονται οι σωσίβιες βάρκες
Είναι το κατάστρωμα των βαρκών
Το πλήρωμα του καραβιού είναι 44 άτομα
Σήμερα ένα τέτοιο πλοίο, πετρελαιοφόρο και μεγαλύτερο ακόμη έχει
πλήρωμα όχι περισσότερα από 24 άτομα.
Το πρυμνιό με το μεσαίο accommodation συνδέονται με έναν μεταλλικό
διάδρομο, σαν γέφυρα, για να γίνεται η κυκλοφορία με ασφάλεια.
Τα σημερινά πλοία, τα πετρελαιοφόρα, δεν έχουν στην μέση υπερκατασ-
κευή, παρά μόνο στην πρύμη, όλα βρίσκονται στην πρύμη.
Από το μηχανοστάσιο που είναι κάτω κάτω, μέχρι την γέφυρα που είναι
τουλάχιστον 5 πατώματα επάνω από το κατάστρωμα.
Αυτή είναι μια μικρή περιγραφή του Παγκόσμιος Ιδέα που είναι
ένα σύγχρονο πλοίο της εποχής του 1963.
Ώρα για πρωινό φαγητό και καφέ Μήτσο, μου λέει ο καπετάν Βασίλης
που μόλις μπήκε στην τραπεζαρία για πρωινό.
Πριν λίγο άρχισε και η εκφόρτωση του πετρελαίου που θα διαρκέσει
τουλάχιστον 36 ώρες μαζί με τον ερματισμό, τόσο κάνουμε πάντα.
Εν τάξει καπτάν Βασίλη και μετά γραμμή για φόρτωση στη Ρωσία
Ακριβώς Μήτσο και εκφόρτωση στην Ιαπωνία.
Αυτά είναι τα ταξίδια μας για τώρα....

Συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: